دسته بندیها

رایج ترین

 IRNIC نمونه مكاتبات با مركز ثبت دامنه

الف   نمونه مکاتبات با ایرنیک فرم تعهد نامه متقاضي ثبت مبني بر قبول مسئوليت احتمالی   بسمه...

 كارگزار دامنه يا Name Server چيست ؟

DNS يا كارگزار دامنه آدرس اينترنتي سرويس دهنده هر دامنه است كه با معرفي آنها به دامنه بعد از...

 نیک هندل چیست؟

نیک هندل در واقع همان اکانت nic.ir است. با ایجاد یک هندل در قسمت ir Domain Registration شما...

 IR NIC Terms & Conditions / قواعد مربوط به ثبت دامنه اینترنتی کشور

الف چه کسی می تواند تقاضای ثبت داشته باشد؟ / ?Who May Apply...

 درصورتیکه دوره یک دامنه تمام شده و تمدید هم در مهلت قانونی انجام نشود چه شرایطی پیش می‌آید؟

دوره‌هایی که یک دامنه ir در صورت تمدید نشدن در آن قرار می‌گیرد به شرح زیر است: ١. قبل از تاریخ...