درصورتیکه دوره یک دامنه تمام شده و تمدید هم در مهلت قانونی انجام نشود چه شرایطی پیش می‌آید؟

دوره‌هایی که یک دامنه ir در صورت تمدید نشدن در آن قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

١. قبل از تاریخ اتمام اعتبار دامنه ، ۴ ایمیل در فاصله زمانی ۶۰، ۳۰، ۱۵ و ۷ روز مانده به تاریخ انقضاء دامنه برای مشتری ارسال خواهد شد.


٢. در صورتی که اعتبار دامنه به اتمام رسیده باشد و مشتری نسبت به تمدید دامنه اقدام ننماید دامنه تا یک ماه در Panel ثبت کننده باقی خواهد ماند ولی امکان ترانسفر دامنه در این دوره وجود نخواهد داشت. در این دوره ایمیل تمدید برای مالک دامنه ارسال می شود، دامنه غیرفعالخواهد بود ولی کلیه اطلاعات حفظ می‌گردد.


٣. در صورتی که دوره یک ماهه نگهداری دامنه به پایان برسد و دامنه از طرف مالک تمدید (Renew) نشده باشد تا یک ماه بعد در دوره جدیدی خواهد رفت که اطلاعات از بین نرفته ولی دامنه قفل (Lock) خواهد ماند. Lock شدن دامنه از طرف پژوهشگاه (nic) خواهد بود. امکان تمدید در این دوره وجود دارد ولی مالک دامنه می بایست دو برابر مبلغ تمدید را به عنوان جریمه پرداخت نماید


۴. بعد از ۲ ماه در صورت Renew نشدن دامنه توسط مشتری، دامنه توسط پژوهشگاه آزاد می شود و هر شخص دیگری امکان ثبت دامنه را خواهد داشت.

  • Email, SSL
  • 14 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

با ثبت یک دامنه ir مالکیت آن در اختیار چه کسی خواهد بود؟

مالکیت معنوی و حقوقی دامنه ir متعلق به کسی است که نام وی به عنوان legal holder (مالک قانونی) و...

آیا می‌توان دامنه‌ای را که هر حال ثبت آن هستم در همان لحظه ثبت به شخص دیگری انتقال دهم؟

بله. کافیست در هر سه گزینه Administrative IRNIC Handle و Technical IRNIC Handle و Billing IRNIC...

برای ثبت دامنه ir. چه مشخصاتی الزامی است؟

برای ثبت دامنه ir. لازم است که یک نام، شهر، آدرس و کدپستی معتبر در داخل کشور ایران و تلفن در...

دامنه ها را تا چند سال می توان ثبت کرد ؟

دامنه IR را می‌توان برای مدت یک سال و یا پنج سال ثبت یا تمدید کرد.